Advokáti

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.

 

Profesor Arsène Verny disponujedlouholetými zkušenostmi v poradenství a zastupování podniků, svazů a veřejných institucí v oblasti mezinárodního a supranacionálního hospodářského práva, mezinárodních rozhodčích řízení a zastupování před národními a evropskými soudními dvory. V oblasti německého práva se Arsène Verny specializuje mimo jiné na obchodní a společenské právo, pracovní právo, hospodářské soukromé právo a distribuční právo.


Dr. Alexandra Kelker

 

Alexandra Kelker disponuje dlouholetými zkušenostmi v poradenství a zastupování pojišťoven a průmyslových koncernů. Její oblasti činnosti jsou především soudní prosazování nároků a obrana proti nim jakož poradenství pro podniky v oblastech pojištění a distribuce.  Zároveň poskytuje Alexandra Kelker poradenství živnostníkům a vedoucím podniků při obraně nároků z ručení a zastupuje jejich právní zájmy ve spolupráci s jejich pojišťovnami.