Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.

 

Profesor Arsène Verny disponujedlouholetými zkušenostmi v poradenství a zastupování podniků, svazů a veřejných institucí v oblasti mezinárodního a supranacionálního hospodářského práva, mezinárodních rozhodčích řízení a zastupování před národními a evropskými soudními dvory. V oblasti německého práva se Arsène Verny specializuje mimo jiné na obchodní a společenské právo, soutěžní právo, pracovní právo, hospodářské soukromé právo a distribuční právo.

 

Z pověření Evropské komise byl v pozici Principal Advisor zodpovědný v rámci rozšíření východu za aplikaci acquis communautaire do národních právních řádů. Po své dlouholeté činnosti  jako Jean Monnet Profesor pro evropské právo, řádný profesora rovněž honorární a hostující profesor na různých evropských univerzitách vyučuje profesor Verny nyní jako honorární profesor na renomované Dunajské univerzitě v Kremsu v Rakousku inovativní specializaci „Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích“ (International Dispute Resolution). Mimo jiné je činný jako externí znalec pro státní instituci pro mezinárodní vzdělávací programy DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

  

V letec 1993 - 2001 vedl pražskou pobočku mezinárodní advokátní kanceláře Gaedertz Rechtsanwälte (dnes známá pod jménem CMS Hasche Sigle). 

  

V roce 2001 založil společně s vědeckým ředitelem Evropského Soudního dvora v Lucemburku, panem Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Manfredem A. Dausesem (https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_A._Dauses), renomovanou advokátní kancelář VERNY & DAUSES Rechtsanwälte/Advokáti/Arbitrators. Oba jmenovci byli až do smrti profesora Dausese v roce 2016 činí jako renomovaní znalci a advokáti na procesní zastupování klientů v oblasti evropského hospodářského práva se zaměřením na instituciální právo, negociaci, a evropské procesní právo včetně četného zastupování státních institucí a soukromých organizací před Evropským soudním dvorem.

 

Jazyky:

Němčina, čeština, angličtina, ruština 

Specializace:  

Německé, evropské a mezinárodní hospodářské a procesní právo, právo veřejné podpory a veřejných zakázek, obchodní a společenské právo, soutěžní právo, pracovní právo, hospodářské soukromé právo, distribuční právo.

  

Vzdělání:

Německé a evropské právo na Univerzitě Albertuse Magnuse v Kolíně nad Rýnem, postgraduální magisterské studium práva a Evropské unie, evropské politiky a evropského hospodářství na Univerzitě v Cáchách (RWTH Aachen), promoce v mezinárodních ekonomických vědách na Univerzitě věd v Budapešti.

  

Publikace:

Mnohačetné publikace o evropském a středoevropském hospodářském právu, průběhu evropské integrace a dopadech rozšíření Východu na Spolkovou republiku Německo, Velkou Británii, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Českou republiku a Slovenskou republiku.


Reference (výběr)