impressum

 

Poskytovatel obsahů této domény je advokátní kancelář VERNY • DAUSES | KELKER Rechtsanwälte v meziregionální spolupráci. 

   

Kooperační partneři

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S. (Berlín)  

Dr. Alexandra Kelker (Münster)  

   

Územní působnost: Země Evropské unie  

  

Služby nabízené prostřednictvím této webové stránky jsou vykonávány členy advokátní kanceláře VERNY & DAUSES / KELKER Rechtsanwälte: 

  

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.  

býv. Palais Mendelssohn  

Bismarckallee 23 

14193 Berlin-Grunewald 

Deutschland/Německo

 

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (Ust-Id.-Nr.): DE 20 75 10 17 8 

  

Tel.: +49 (0)30 80 580 913 

Fax: +49 (0)30 896 88 438 

E-Mail: sekretariat.verny(at)verny-kelker.de 

  

Příslušné advokátní komory:  

Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin

Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1  

  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání: 

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin  

  

Dr. Alexandra Kelker 

Prinzipalmarkt 22 

48143 Münster 

  

Tel.: +49 (0)251/29 79 - 34 90 

Fax: +49 (0)251/29 79 - 34 99 

E-Mail: sekretariat.kelker(at)verny-kelker.de 

  

Příslušná advokátní komora:  

Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm 

  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání:  

Allianz Versicherungs AG, 10900 Berlin 

  

Platí následující ustanovení upravující výkon povolání: 

•          BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung 

•          BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte 

•          Fachanwaltsordnung

•          RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

•          Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE) 

•          EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 

  

Ustanovení upravující výkon povolání jsou k nahlédnutí na http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/

 

Zastupování klientů s kolidujícími zájmy obou stran je advokátům na základě profesně právních ustanovení zakázáno (§ 43a odst. 4 BRAO). Před přijetím mandátu se proto vždy zjišťuje, zda se nevyskytuje konflikt zájmu.

 

Spory mezi advokáty a jejich klienty je možné urovnat mimosoudně na žádost u regionální advokátní komory (dle § 73 odst. 2 č. 3 i.V.m. § 73 odst. 5 BRAO) nebo u smírčího centra při Spolkové advokátní komoře (§ 191 f BRAO; viz domovská stránka Spolkové advokátní komory: www.brak.de nebo prostřednictvím e-mailu: schlichtungsstelle(at)brak.de) 

  

Platforma EU týkající se mimosoudního smírčího řešení sporů online cestou je k dispozici na následujícím odkazu: unter ec.europa.eu/consumers/odr. 

  

 

 

Smírčí orgán pro spotřebitele dle § 36 VSBG 

Pro majetkové spory se spotřebiteli z klientského vztahu je příslušný následující smírčí orgán: Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin, www.s-d-r.org.

  

Členové advokátní kanceláře Verny • Dauses | Kelker Rechtsanwälte jsou zásadně ochotni se zúčastnit řízení pro urovnání sporů u smírčího orgánu Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft.