OBLASTI PŮSOBNOSTI

OBLASTI PŮSOBNOSTI PROF. DR. UNIV. ARSÈNE VERNYHO, M.E.S.: 

 • Německé, evropské a mezinárodní hospodářské a procesní právo
 • Právo veřejné podpory
 • Právo veřejných zakázek 
 • Obchodní a společenské právo
 • Soutěžní právo
 • Hospodářské právo soukromé a procesní právo soukromé 
 • Distribuční právo
 • Národní a mezinárodní rozhodčí řízení
 • Hospodářská mediace
 • Řešení mezinárodních konfliktů
 • Obchodní právo Česke republiky a Slovenské republiky  

 

OBLASTI PŮSOBNOSTI DR. ALEXANDRY KELKEROVÉ:  

 • Pojišťovací právo
 • Právo v oblasti distribuce pojištění
 • Právo ručení
 • Právo v oblasti profesní odpovědnosti
 • Právo občanskoprávní odpovědnosti
 • Právo v oblasti odpovědnosti za vadné výrobky
 • Právo v obasti pojištění úvěrů 
 • Právo v oblasti pojištění pro případ omylů a opomenutí (E& O, D&O)
 • Procesní právo
 • Občanské právo procesní 

 

Nabízíme klientům mimosoudní i soudní poradenství.