IMPRESSUM

Die Inhalte unter dieser Domain sind ein Angebot der

VERNY • DAUSES | KELKER Rechtsanwälte in Kooperation und überörtlicher Bürogemeinschaft.

  

Kooperationspartner 

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S. (Berlin) 

Dr. Alexandra Kelker (Münster) 

  

Räumlicher Geltungsbereich: Länder der Europäischen Union 

 

Die über diese Website angebotenen Dienstleistungen werden von den Mitgliedern der VERNY & DAUSES / KELKER Rechtsanwälte erbracht:

 

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S. 

ehem. Palais Mendelssohn 

Bismarckallee 23

14193 Berlin-Grunewald

 

Ust-Id.-Nr.: DE 20 75 10 17 8

 

Tel.: +49 (0)30 80 580 913

Fax: +49 (0)30 896 88 438

E-Mail: info(at)verny.de

 

Zuständige Rechtsanwaltskammern: 

Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin 

Tschechische Anwaltskammer, Narodni 16, 110 00 Praha 1 

 

Berufshaftpflichtversicherung:

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin 

 

Dr. Alexandra Kelker

Prinzipalmarkt 22

48143 Münster

 

Tel.: +49 (0)251/29 79 - 34 90

Fax: +49 (0)251/29 79 - 34 99

E-Mail: kelker(at)verny-kelker.de

 

Zuständige Rechtsanwaltskammer: 

Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm

 

Berufshaftpflichtversicherung: 

Allianz Versicherungs AG, 10900 Berlin

 

Es gelten folgende berufsrechtliche Regelungen:

•          BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung

•          BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte

•          Fachanwaltsordnung

•          RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

•          Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE)

•          EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland

 

Die berufsrechtlichen Regelungen sind im Internet unter brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht abrufbar.

 

Die Wahrnehmung widerstreitender Interessen ist Rechtsanwälten aufgrund berufsrechtlicher Regelungen untersagt (§ 43a Abs. 4 BRAO). Vor Annahme eines Mandates wird deshalb immer geprüft, ob ein Interessenkonflikt vorliegt.

 

Bei Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren Auftraggebern besteht auf Antrag die Möglichkeit der außergerichtlichen Streitschlichtung bei der regionalen Rechtsanwaltskammer (gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 73 Abs. 5 BRAO) oder bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bei der Bundesrechtsanwaltskammer (§ 191 f BRAO; vgl. Homepage der Bundesrechtsanwaltskammer: www.brak.de oder via E-Mail: schlichtungsstelle@brak.de).

 

Die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung ist unter ec.europa.eu/consumers/odr erreichbar.

 

Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle nach § 36 VSBG

Für vermögensrechtliche Streitigkeiten mit Verbrauchern aus dem Mandatsverhältnis ist die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin, www.s-d-r.org, zuständig.

 

Die Mitglieder der Verny • Dauses | Kelker Rechtsanwälte sind grundsätzlich bereit, an Streitbeilegungsverfahren bei der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft teilzunehmen.

 

IMPRESSUM

 

Poskytovatel obsahů této domény je advokátní kancelář VERNY • DAUSES | KELKER Rechtsanwälte v meziregionální spolupráci. 

   

Kooperační partneři

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S. (Berlín)  

Dr. Alexandra Kelker (Münster)  

   

Územní působnost: Země Evropské unie  

  

Služby nabízené prostřednictvím této webové stránky jsou vykonávány členy advokátní kanceláře VERNY & DAUSES / KELKER Rechtsanwälte: 

  

Prof. Dr. univ. Arsène Verny, M.E.S.  

býv. Palais Mendelssohn  

Bismarckallee 23 

14193 Berlin-Grunewald 

Deutschland/Německo

 

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (Ust-Id.-Nr.): DE 20 75 10 17 8 

  

Tel.: +49 (0)30 80 580 913 

Fax: +49 (0)30 896 88 438 

E-Mail: sekretariat.verny(at)verny-kelker.de 

  

Příslušné advokátní komory:  

Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstraße 9, 10179 Berlin

Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1  

  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání: 

Allianz Versicherungs-AG, 10900 Berlin  

  

Dr. Alexandra Kelker 

Prinzipalmarkt 22 

48143 Münster 

  

Tel.: +49 (0)251/29 79 - 34 90 

Fax: +49 (0)251/29 79 - 34 99 

E-Mail: sekretariat.kelker(at)verny-kelker.de 

  

Příslušná advokátní komora:  

Rechtsanwaltskammer Hamm, Ostenallee 18, 59063 Hamm 

  

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání:  

Allianz Versicherungs AG, 10900 Berlin 

  

Platí následující ustanovení upravující výkon povolání: 

•          BRAO – Bundesrechtsanwaltsordnung 

•          BORA – Berufsordnung für Rechtsanwälte 

•          Fachanwaltsordnung

•          RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 

•          Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE) 

•          EuRAG – Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland 

  

Ustanovení upravující výkon povolání jsou k nahlédnutí na http://www.brak.de/fuer-anwaelte/berufsrecht/

 

Zastupování klientů s kolidujícími zájmy obou stran je advokátům na základě profesně právních ustanovení zakázáno (§ 43a odst. 4 BRAO). Před přijetím mandátu se proto vždy zjišťuje, zda se nevyskytuje konflikt zájmu.

 

Spory mezi advokáty a jejich klienty je možné urovnat mimosoudně na žádost u regionální advokátní komory (dle § 73 odst. 2 č. 3 i.V.m. § 73 odst. 5 BRAO) nebo u smírčího centra při Spolkové advokátní komoře (§ 191 f BRAO; viz domovská stránka Spolkové advokátní komory: www.brak.de nebo prostřednictvím e-mailu: schlichtungsstelle(at)brak.de) 

  

Platforma EU týkající se mimosoudního smírčího řešení sporů online cestou je k dispozici na následujícím odkazu: unter ec.europa.eu/consumers/odr. 

  

 

 

Smírčí orgán pro spotřebitele dle § 36 VSBG 

Pro majetkové spory se spotřebiteli z klientského vztahu je příslušný následující smírčí orgán: Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlin, www.s-d-r.org.

  

Členové advokátní kanceláře Verny • Dauses | Kelker Rechtsanwälte jsou zásadně ochotni se zúčastnit řízení pro urovnání sporů u smírčího orgánu Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft.